Bakgrund

Vår vision

PHI:s vision är att med ny teknik förse den medicinska forskningen med lättanvända och prisvärda forskningsinstrument som kan leda till avgörande framsteg inom vetenskapen, bland annat cancerforskningen.

Vår teknik

PHI:s teknik innebär att forskare kan studera effekterna av läkemedel genom att mäta cellers beteende utan att cellerna behöver färgas in med giftiga färgämnen som påverkar cellernas naturliga beteende. Med vår holografiska time-lapse teknik filmas ofärgade celler under långa tidsperioder. Den holografiska tekniken gör att time-lapse filmerna kan datorbearbetas för att både visualisera och mäta celler på ett sätt som inte är möjligt med konventionell teknik.

Våra produkter

Vår produktportfölj består av HoloMonitor time-lapse cytometrar (cyto = cell, meter = mäta) samt tillbehör och engångsartiklar som behövs för att göra alla de analyser av levande celler som HoloMonitor är utvecklad för. Senaste versionen av HoloMonitor är anpassad för att placeras inuti inkubatorn där cellerna odlas, vilket gör att forskare och cellbiologer kan följa cellernas utveckling helt utan avbrott.

"The HoloMonitor platform offers unique imaging capabilities that greatly enhance our under-standing, which was previously unachievable by other technologies" Ed Luther, supervisor of Northeastern University’s Core Imaging and Cytometry facility.

Vår marknad

Kunderna är forskare och cellbiologer vid universitet och läkemedelsbolag som bedriver preklinisk forskning inom bland annat cancerområdet, stamcellsterapier och toxikologi. Se lista över aktuella platser där HoloMonitor används i denna typ av forskning här.

Uppskattningsvis finns 120 000 cellaboratorier runtom i världen. Eftersom forskningsinstrument inte används för att diagnostisera eller behandla patienter omfattas de inte av de krav som ställs på medicinsk utrustning. Det innebär att Bolagets produkter kan marknadsföras utan godkännande från amerikanska FDA eller andra regulatoriska myndigheter.

Status

PHI:s huvudprodukt, HoloMonitor M4.5, serietillverkas nu genom avrop. Komponenter tillverkas och lagerhålls efter prognos för att ge ett jämnt flöde av produkter från produktion till kund. Serietillverkningen medför även en väsentligt lägre tillverkningskostnad, vilket den stigande bruttomarginalen avspeglar. Genom ett nära samarbete med ledande internationella spetsforskare utvecklar vi kontinuerligt nya applikationer baserade på vår grundteknologi. Detta arbete innebär att antalet vetenskapliga artiklar publiceras i en allt ökande takt samtidigt som vi breddar vår målgrupp.