PHI ingår partnerskap inom regenerativ medicin

Researcher observing instruments at Wake Forest School of Medicine

Regenerativ medicin och cellbaserade terapier utlovar att bota vanliga men allvarliga sjukdomar som diabetes, Parkinson och flera cancer­former. Phase Holographic Imaging (PHI) och RegenMed Development Organization (ReMDO) har ingått ett partnerskap för att främja storskalig tillverkning av cell­baserade terapier. Instru­menter­ingen som till­handa­hålls av PHI kommer att installeras vid ReMDO:s RegeneratOR Test Bed i Winston-Salem, North Carolina.

The renovated Baily Power Plant in Winston-Salem, NC

Winston-Salem — från tobak till regenerativ innovation

ReMDOs uppdrag är att hjälpa till att förverkliga regenerativ medicin genom att påskynda överföringen av forskningsresultat till klinisk praxis. I samarbete med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) bedriver ReMDO forskning för att riskreducera ny teknik, men organisationen främjar även storskalig biotillverkning genom att göra regenerativ teknik mer tillgänglig och kostnads­effektiv.

Beläget i det distrikt som en gång producerade Camel-cigaretter för R. J. Reynolds Tobacco Company är WFRIM idag en erkänd maktfaktor inom regenerativ medicin och världs­ledande i att tillämpa forsknings­resultat i klinik. Läkare och biologer vid WFIRM var bland annat först i världen med att framgångsrikt implantera laboratorie­­odlade organ i människa. För närvarande utvecklar institutets tvärvetenskapliga team — bestående av 400 välrenommerade forskare — över 40 olika organ och ersättnings­vävnader för att skapa cellterapier som botar, snarare än att enbart behandla sjukdoms­symtom.

“Av naturliga skäl är vi entusiastiska över att få tillgängliggöra vår HoloMonitor®-teknik för ReMDO i deras uppdrag att främja storskalig biotillverkning”, tillägger Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2