Anslag till industridoktorand tillsammans med Lunds universitet

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar härmed att bolaget, tillsammans med Lunds universitet, har erhållit anslag till en industridoktorand (doktorand vid ett företag) av Vetenskapsrådet.

Doktoranden kommer under fyra till fem år att vara knuten till projekt rörande utveckling och uppföljning avseende HoloMonitor M5, för kombinerad infärgnings- och infärgningsfri analys i ett och samma instrument. Doktoranden kommer att använda den nya tekniken för att identifiera cancerstamceller.

VD PETER EGELBERG KOMMENTERAR

— Det är givetvis glädjande att vi ges statligt stöd för en industridoktorand under en så pass omfattande tidsperiod. Anslaget gör att vi genom statligt stöd ges ännu bättre förutsättningar i utvecklingen av vårt planerade nya instrument – HoloMonitor M5.