Årsredovisning 2019/20

Closeup of the HoloMonitor live cell imaging microscope on a lab bench.

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020.