Home / News

News

Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 oktober 2019, och …
Read More
PHI building

US National Institutes of Health intends to purchase HoloMonitor

The US National Institute of Aging intends to purchase a HoloMonitor instrument from Phase Holographic Imaging. The National Institute of Aging is part of the National Institutes of Health (NIH), a government agency to promote medical research.
Read More

Minor insider divestment

PHI Board member Jan Richardsson recently divested 5 328 shares in the company. “The reason for the sale is that I needed to balance an option loss linked to a previous employment”, comments Richardsson.
Read More

Correction regarding the publication date of coming interim report

Previously communicated publication date for Interim Report 1 2019/20 was incorrect. The correct publication date is September 23, 2019 and nothing else.
Read More

Year-end Report 2018/19

Read More

PHI receives 18 MSEK through share options

On June 13, 2019, the exercise period of the TO 2 share options in Phase Holographic Imaging ("PHI") ended. 632 520 (97.6 %) of the 648 338 outstanding options were exercised. PHI will thus receive approx. 17.8 MSEK before issuing expenses, which are expected to amount to approx. 0.8 MSEK.
Read More

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.
Read More

Intervju med VD Peter Egelberg

Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.
Read More

PHI ingår garantiavtal avseende teckning av TO 2

Lösenperioden för Phase Holographic Imaging:s (PHI) teckningsoptioner av serie TO 2 pågår för närvarande och avslutas den 13 juni 2019. PHI kan härmed meddela att en begränsad grupp större aktieägare ingått garantiåtagandeavtal med bolaget.
Read More

Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 23 maj 2019, inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI”) företrädesemission av units under sommaren 2018.
Read More