Kommuniké från extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Igår, den 18 juni 2018, hölls extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ). Stämman röstande enhälligt för föreslagna beslut gällande nyemission. För en utförlig redogörelse av fattade beslut se bifogad stämmokommuniké här.