Kommuniké från extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Igår, den 18 juni 2018, hölls extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ). Stämman röstande enhälligt för föreslagna beslut gällande nyemission. För en utförlig redogörelse av fattade beslut se bifogad stämmokommuniké här.

 

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2