Allt fler bioteknikföretag köper HoloMonitor

Inom den löpande försäljningsverksamheten har Pandorum Technology nyligen köpt ett komplett HoloMonitor-system för användning inom regenerativ medicin. Cellanalyssystemet från PHI utvärderades och driftsattes vid Pandorums FoU-laboratorium i Charleston vid Medical University of South Carolina.

Two persons walking in a bright hallway of cell and gene therapy production facility.
Produktionsanläggning för cell- och genterapier.

Regenerativ medicin i form av cellterapier är en lovande behandlingsform för att bota allvarliga folksjukdomar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. HoloMonitor har förmågan att i en kontrollerad cellodlingsmiljö kunna analysera enskilda celler utan reagenser eller annan skadlig påverkan. Denna speciella förmåga gör HoloMonitor synnerligen väl lämpad för cellterapeutiska metoder där patienter behandlas med laboratorieodlade celler.

Regenerative medicin är ett snabbväxande område inom medicinsk forskning och utveckling, pådrivet av ett stort antal innovativa bioteknikföretag som Pandorum Technology. Tillsammans med Bayer AG och litauiska Center for Innovative Medicine tillhör Pandorum en växande grupp HoloMonitor-kunder inom regenerativ medicin.