Allt fler bioteknikföretag köper HoloMonitor

Inom den löpande försäljningsverksamheten har Pandorum Technology nyligen köpt ett komplett HoloMonitor-system för användning inom regenerativ medicin. Cellanalyssystemet från PHI utvärderades och driftsattes vid Pandorums FoU-laboratorium i Charleston vid Medical University of South Carolina.

Two persons walking in a bright hallway of cell and gene therapy production facility.
Produktionsanläggning för cell- och genterapier.

Regenerativ medicin i form av cell­terapier är en lovande behand­lings­form för att bota allvarliga folk­sjuk­domar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. HoloMonitor har förmågan att i en kontrollerad cellodlingsmiljö kunna analysera enskilda celler utan reagenser eller annan skadlig påverkan. Denna speciella förmåga gör HoloMonitor synnerligen väl lämpad för cell­terapeutiska metoder där patienter behandlas med laboratorie­odlade celler.

Regenerative medicin är ett snabbväxande område inom medicinsk forskning och utveckling, pådrivet av ett stort antal innovativa bioteknikföretag som Pandorum Technology. Tillsammans med Bayer AG och litauiska Center for Innovative Medicine tillhör Pandorum en växande grupp HoloMonitor-kunder inom regenerativ medicin.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2