Phase Holographic Imaging PHI AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Phase Holographic Imaging AB (”PHI” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 30 mars 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.phiab.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. En sammanfattande teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuings hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

PHI offentliggjorde den 22 februari 2022 styrelsens beslut om en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 15 mars 2022. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har i dag, den 28 mars 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.phiab.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuing AB:s hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har PHI anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se