PHI tidigarelägger publicering av Delårsrapport 3 2021/22

Phase Holographic Imaging tidigare­lägger publiceringen av Delårsrapport 3 2021/22 till den 21 mars 2022. Skälet till tidigare­läggningen är att ge ledning med personal möjlighet att delta i den nyss beslutade nyemissionen genom köp av aktier.

Enligt gällande regelverk är insynspersoner förhindrade att handla i bolagets aktie 30 dagar före publicering av rapport. Avstämningsdagen för nyemissionen är den 24 mars. Tillsammans innebär detta att förvärv av aktier över marknaden behöver genomföras den 21 mars efter publicering eller senast den 22 mars för att ha möjlighet till teckning med stöd av uniträtter i den stundande företrädes­emissionen.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2