PHI tidigarelägger publicering av Delårsrapport 3 2021/22

Phase Holographic Imaging tidigarelägger publiceringen av Delårsrapport 3 2021/22 till den 21 mars 2022. Skälet till tidigareläggningen är att ge ledning med personal möjlighet att delta i den nyss beslutade nyemissionen genom köp av aktier.

Enligt gällande regelverk är insynspersoner förhindrade att handla i bolagets aktie 30 dagar före publicering av rapport. Avstämningsdagen för nyemissionen är den 24 mars. Tillsammans innebär detta att förvärv av aktier över marknaden behöver genomföras den 21 mars efter publicering eller senast den 22 mars för att ha möjlighet till teckning med stöd av uniträtter i den stundande företrädesemissionen.