Samarbetet med BioSpherix ger HoloMonitor-kund inom regenerativ medicin

Nyligen köpte det EU-finansierade Centre for Innovative Medicine i Vilnius sin första HoloMonitor-analysator för att användas i centrets inkubatorsystem från BioSpherix.

Regenerativ medicin i form av cellterapier är en lovande behandlingsform för att bota allvarliga folksjukdomar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. Cellterapier innebär att patienter behandlas med ett stort antal laboratorieodlade celler. Den nya behandlingsformen kräver dock nya odlingsmetoder som gör det möjligt att odla och analysera celler i en kontrollerad miljö.

HoloMonitor live cell imaging system inside BioSpherix Xvivo incubator
HoloMonitor inuti ett Xvivo-inkubatorsystem från BioSpherix.

Konventionella cellodlingsmetoder har i princip varit oförändrade under de senaste 50 åren. De gamla metoderna exponerar cellerna för den oförutsägbara laboratoriemiljön, vilket är oacceptabelt när celler odlas för kliniska ändamål. Tillsammans tillhandahåller BioSpherix och PHI kritiska komponenter för ett hermetiskt tillslutet cellaboratorium där celler avsedda för klinisk användning kan odlas och analyseras på ett kvalitetsstyrt sätt.

“Till skillnad från andra analysatorer på marknaden tillåter HoloMonitors nya tillvägagångssätt forskare att icke-invasivt studera enskilda celler på populationsnivå. Tillsammans med våra cytocentriska inkubations- och cellhanteringssystem gör HoloMonitor det möjligt för våra kunder att analysera cellulärt beteende utan att utsätta cellerna för den okontrollerade luftmiljön i ett laboratorium”.

Dr. Alicia Henn, forskningschef på BioSpherix