Samarbetet med BioSpherix ger HoloMonitor-kund inom regenerativ medicin

Nyligen köpte det EU-finansierade Centre for Innovative Medicine i Vilnius sin första HoloMonitor-analysator för att användas i centrets inkubator­system från BioSpherix.

Regenerativ medicin i form av cell­terapier är en lovande behand­lings­form för att bota allvarliga folk­sjuk­domar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. Cellterapier innebär att patienter behandlas med ett stort antal laboratorie­odlade celler. Den nya behandlings­formen kräver dock nya odlingsmetoder som gör det möjligt att odla och analysera celler i en kontrollerad miljö.

HoloMonitor live cell imaging system inside BioSpherix Xvivo incubator
HoloMonitor inuti ett Xvivo-inkubatorsystem från BioSpherix.

Konventionella cellodlingsmetoder har i princip varit oförändrade under de senaste 50 åren. De gamla metoderna exponerar cellerna för den oförut­sägbara laboratoriemiljön, vilket är oacceptabelt när celler odlas för kliniska ändamål. Tillsammans tillhandahåller BioSpherix och PHI kritiska kompo­nenter för ett hermetiskt tillslutet cellaboratorium där celler avsedda för klinisk användning kan odlas och analyseras på ett kvalitetsstyrt sätt.

“Till skillnad från andra analysatorer på marknaden tillåter HoloMonitors nya tillvägagångssätt forskare att icke-invasivt studera enskilda celler på populationsnivå. Tillsammans med våra cytocentriska inkubations- och cellhanteringssystem gör HoloMonitor det möjligt för våra kunder att analysera cellulärt beteende utan att utsätta cellerna för den okontrollerade luftmiljön i ett laboratorium”.

Dr. Alicia Henn, forskningschef på BioSpherix

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2