Home / Blog / Several researc…

Blog

Several researchers report on the use of HoloMonitor in the fight against severe brain cancers

Understanding of how different treatment options affect cell motility and migration is thus essential when exploring the effects of new treatment options in the fight against cancer.
Read More

PHI receives 18 MSEK through share options

On June 13, 2019, the exercise period of the TO 2 share options in Phase Holographic Imaging ("PHI") ended. 632 520 (97.6 %) of the 648 338 outstanding options were exercised. PHI will thus receive approx. 17.8 MSEK before issuing expenses, which are expected to amount to approx. 0.8 MSEK.
Read More

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.
Read More

Intervju med VD Peter Egelberg

Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.
Read More

PHI ingår garantiavtal avseende teckning av TO 2

Lösenperioden för Phase Holographic Imaging:s (PHI) teckningsoptioner av serie TO 2 pågår för närvarande och avslutas den 13 juni 2019. PHI kan härmed meddela att en begränsad grupp större aktieägare ingått garantiåtagandeavtal med bolaget.
Read More

Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 23 maj 2019, inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI”) företrädesemission av units under sommaren 2018.
Read More

PHI and leading supplier of cell analysis instrumentation sign agreement

Phase Holographic Imaging (PHI) and a major publicly traded international supplier of laboratory equipment and cell analysis instrumentation have entered an agreement aiming to determine the scope and nature of a future partnership. The agreement is a result of discussions between the company management teams, over an extended period time.
Read More

Investerarträff 28 maj 2019

Phase Holographic Imaging, inbjuder till investerarträff för befintliga aktieägare och övriga intresserade tisdagen den 28 maj 2019 klockan 16:30 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.
Read More

PHI establish US subsidiary to foster US partnerships

As part of the ongoing expansion of activities on the US market, the Board of Directors of Phase Holographic Imaging (PHI) has initiated the process of establishing a fully owned subsidiary in the US.
Read More

PHI releases App Suite 2 – more apps and greater applicability

App Suite 2 is the second release in a series of planned App Suite releases, developed to provide automated live-cell studies to researchers worldwide in an unprecedented user-friendly workflow, using PHI’s HoloMonitor-technology.
Read More