HoloMonitor-fluorescens nu hos Novo Nordisk

Phase Holographic Imaging (PHI) installerade nyligen ett fluorescensutrustat HoloMonitor®-system hos Novo Nordisk A/S. Installationen ingår i en serie testinstallationer för att inför kommande produktlansering låta erfarna HoloMonitor-kunder ge feedback gällande funktionalitet och användarvänlighet.

Fluorescensmikroskopi är ett viktigt verktyg som används av cellbiologer för att studera cellers genetiska aktivitet. Dessvärre är fluorescensmikroskopi skadligt för cellerna, vilket gör det svårt att studera genetisk aktivitet över tid. PHI löser detta dilemma genom att kombinera holografi med fluorescensmikroskopi.

A fluorescence equipped HoloMonitor system operating inside a cell incubator at Novo Nordisk A/S

”HoloMonitor är perfekt lämpad för våra cellkulturer i flödestillämpningar, såväl som många andra typer av experiment där mätning av cellers beteende och rörelse i realtid är ett måste. Att studera cellprover i inkubatorn med fluorescens är ett nödvändigt nästa steg för vår forskning.”

― Markus Bosteen, Senior Scientist vid Novo Nordisk, Copenhagen (höger)

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2