PHI Introducerar icke-invasiv fluorescens

Phase Holographic Imaging (PHI) förbereder för närvarande fluorescensenheter till de första användarna. HoloMonitors add-on flourescensenhet gör det möjligt för medicinska forskningslaboratorier att analysera den betydelsefulla genetiska aktiviteten hos enskilda celler då dessa förökar sig i en cellinkubator — utan den skadliga inverkan som normalt förknippas med fluorescensmikroskopi.

Levande cellkulturer används omfattande i väl över 100 000 kommersiella och akademiska forskningslaboratorier över världen, vilket ger en marknad på upp till 5 miljarder USD för inkubatorbaserad avbildning av levande celler. Så gott som samtliga laboratorier använder idag någon form av fluorescens.

Framtiden är här — icke-invasiv fluorescens

Vi vill tänja på gränserna för icke-invasiv avbildning för att förse våra kunder med det mest avancerade verktyget för icke-invasiv cellanalys “, betonar PHI:s produktchef Dr. Lisa Lindström.

“Inom cellbiologiforskningen är det angeläget att kunna studera cellförändringar, till exempel när en normal cell blir en cancercell. Sådana studier görs genom att observera den genetiska aktiviteten hos celler över flera cellgenerationer. Genom att kombinera cellvänlig holografi med fluorescens gör HoloMonitor det möjligt för forskare att göra exakt det men då utan att skada cellerna. Det bör tilläggas att när observationsmetoden är invasiv finns det en betydande risk att cellerna reagerar på själva mätmetoden snarare än på avsedda stimuli.

HoloMonitor fluorescence unit
HoloMonitors flourescensenhet.

Fram till idag har forskare inte haft något annat val än att skada sina värdefulla celler vid varje bildtagning. Merparten av fluorescensbilderna under ett försök tas dock för att spåra cellrörelse, inte för att se de betydligt mer långsamma genetiska förändringarna.

Kombinationen av avbildningstekniker gör det möjligt för HoloMonitor att spåra cellrörelse med hjälp av frekvent men ofarlig holografisk avbildning, snarare än skadlig fluorescensavbildning. Denna unika egenskap leder till en dramatisk minskning av antalet erforderliga fluorescensbilder, vilket tillåter HoloMonitor-användare att minimera eller eliminera de oönskade toxiska effekterna vid karakterisering av enskilda celler och deras genetiska aktivitet. Resultatet är mer kostnadseffektiva och tillförlitliga forskningsresultat.

“PHI-teamet fortsätter att göra ett fantastiskt jobb med att förse våra kunder och deras inkubatorer med cellvänlig fluorescens. För en första glimt av denna nyskapande teknik se denna video“, kommenterar PHI:s VD Peter Egelberg.