PHI flyttar till nya lokaler

Från i dag är Phase Holographic Imagings säte Skiffervägen 48, 224 78 Lund. Övergången till online­försäljning och marknadsföring har resulterat i stigande försäljning. Denna trend förväntas fortsätta. Därav är bolaget i behov av mer ändamålsenliga lokaler gällande leveranser och service. Bolagets lokaler i Boston Massachusetts bedöms än så länge tillräckliga för fortsatt tillväxt.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2