PHI flyttar till nya lokaler

Från i dag är Phase Holographic Imagings säte Skiffervägen 48, 224 78 Lund. Övergången till onlineförsäljning och marknadsföring har resulterat i stigande försäljning. Denna trend förväntas fortsätta. Därav är bolaget i behov av mer ändamålsenliga lokaler gällande leveranser och service. Bolagets lokaler i Boston Massachusetts bedöms än så länge tillräckliga för fortsatt tillväxt.