PHI beviljas patent gällande syntetiska antikroppar i Japan

Phase Holographic Imaging AB (PHI) meddelar idag att Bolaget har beviljats ett patent avseende syntetiska antikroppar i Japan. Motsvarande amerikanska patent beviljades 2020.

Artistic image of molecularly imprinted polymers (MIP).

”Med beviljade patent är vi på väg att säkra en patentfamilj som kan leda till nya screeningmetoder för att diagnostisera cancer i ett tidigt skede. Beviljandet i USA och Japan tillsammans med utsikterna om beviljande även i Europa och Kina föranleder oss att överväga hur vi bäst kommersialiserar de immateriella rättigheterna”, säger Peter Egelberg, VD för PHI.

PHI lämnade in den beviljade patentansökan “Molecularly Imprinted Polymers” (JP2017559614) tillsammans med Tysklands federala institut för materialforskning (BAM) i november 2017.

Syntetiska antikroppar

De beviljade patenten skyddar teknologi för att skapa syntetiska plastantikroppar som kan skräddarsys för att känna igen och binda till specifika molekyler med hög precision för att till exempel identifiera cancerceller i blod- eller vävnadsprover.

De syntetiska antikropparna utvecklas inom det gemensamma projektet GlycoImaging där PHI deltar tillsammans med Malmö universitet och fyra andra forskningsinstitut. PHI innehar de kommersiella rättigheterna till innovationen och äger 75 % av tekniken, medan BAM äger resterande 25 %.