PHI inleder samarbete om biotillverkning med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine

Phase Holographic Imaging (PHI) och Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) skrev nyligen under en avsiktsförklaring rörande biotillverkning. Initiativet syftar till att göra kritiska avbildningstekniker tillgängliga inom regenerativ medicin och för storskalig produktion av cellterapier och organ.

Scientists in protective gear working in a cell laboratory.

Baserat på PHI:s icke-invasiva HoloMonitor-teknologi avser parterna gemensamt utveckla avbildningsteknik för att bedöma kvaliteten på odlade celler i industriell biotillverkning. Initiativet möjliggörs genom WFIRM:s samarbete med RegenMed Development Organization (ReMDO), en ideell organisation som verkar för att omsätta forskning inom regenerativ medicin till klinisk användning inom vården.

Tillsammans med teknikbolag som PHI tillgängliggör ReMDO:s RegeneratOR Test Bed-program nödvändig teknik som gör det möjligt för startup- och tillväxtbolag att kommersialisera regenerativa behandlingsformer.

I samarbetet tillför WFIRM medicinsk expertis samt nödvändig infrastruktur, medan PHI tillhandahåller teknik och expertis inom icke-invasiv avbildning av celler. Avsiktsförklaringen har på uppdrag av WFIRM undertecknats av Wake Forest School of Medicine och dess avdelning för Public Health Sciences.

“Implementeringen av icke-invasiv avbildning i klinisk biotillverkning skulle säkra en jämn produktkvalité, spara pengar genom att upptäcka bristfälliga produkter tidigt i produktionsprocessen samt inte minst säkerställa produkt- och patientsäkerheten.”

— Joshua Hunsberger, PhD, Chief Technology Officer vid ReMDO

Regenerativ medicin står vid randen till banbrytande genombrott som skulle skapa ett nytt paradigm inom sjukvården — och som potentiellt skulle kunna bota även de mest svårbotade sjukdomarna. De flesta konventionella läkemedel döljer symptomen snarare än att bota. Regenerativ medicin botar däremot sjukdomar genom att ersätta sjuk vävnad med odlade celler och organ, vilket föryngrar kroppen och förbättrar dess förmåga att läka och motstå framtida sjukdomar. De unika egenskaperna hos regenerativ medicin kommer oundvikligen att förändra läkemedlens framtida roll och hur vi använder dem i vården.

“Celler är råvaran till regenerativ medicin oberoende av om slutprodukten är celler, vävnad eller bioprintade organ. Behovet av icke-invasiv kvalitetskontroll av celler inom regenerativ medicin skapar enastående affärsmöjligheter för PHI:s avbildningsteknik på en marknad som förväntas konkurrera med läkemedelsmarknaden i både storlek och betydelse för folkhälsan.”

— Peter Egelberg, vd för PHI

Videofilmer där WFIRM förklarar regenerativ medicin

Om

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) är internationellt ledande i att omsätta vetenskapliga upptäckter till kliniska terapier inom regenerativ medicin. Institutet var bland annat först i världen med att utveckla och implantera laboratorieodlade organ i patienter. Vid institutet arbetar över 400 personer med mer än 40 olika vävnader och organ.

RegenMed Development Organisation (ReMDO) är en ideell organisation med uppdraget att förverkliga regenerativ medicin. ReMDO främjar storskalig biotillverkning genom att bedriva tillämpad forskning som syftar till att göra kritiska biotillverkningstekniker kostnadseffektiva och ändamålsenliga.