PHI avtalar om teckningsåtagande med styrelse, VD och ägare

Phase Holographic Imaging (PHI) meddelar härmed att bolaget har ingått tecknings­förbindelse­avtal gällande pågående företrädesemission. Tecknings­förbindelse­avtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare. Garanti­åtagandet upp till 80 % av den initiala emissionsvolymen kvarstår.

Close up of female hand signing an agreement

Emissionsvillkoren i korthet

  • Teckningsperioden pågår fr.o.m. den 30 mars t.o.m. den 13 april 2022.
  • 17 aktier ger innehavaren rätten att köpa 1 unit för 85,50 SEK.
  • 1 unit består av 9 aktier,  5 optioner av serie TO 3 samt 2 optioner av serie TO 4.
  • Varje option ger innehavaren rätten att köpa en aktie till ett lösenpris motsvarande 70 % av aktiens medelkurs inför respektive lösenperiod, dock lägst 0,20 SEK/aktie.
  • Vidare är lösenpriset maximerat till 11,90 SEK för optioner av serie TO 3, respektive 15,45 SEK för optioner av serie TO 4.
  • Lösenperioden för optioner av serie TO 3 pågår fr.o.m. den 11 april 2023 t.o.m. den 2 maj 2023.
  • Lösenperioden för optioner av serie TO 4 pågår fr.o.m. den 12 september 2024 t.o.m. den 3 oktober 2024.

 Prospekt och övrig information om emissionen finns på phiab.com/ir.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2