Rättelse avseende teckningsgrad i listningsemission – ny teckningsgrad 200%

I pressmeddelande avseende PHIAB:s teckningsgrad publicerat idag, den 17 december 2013, angavs felaktigt att nyemissionen tecknats till cirka 13,2 MSEK och att nyemissionen därmed blev övertecknad med 175 procent. Korrekt är att nyemissionen tecknats till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 procent. Felet har uppstått i samband med registreringen av anmälningssedlar, då en anmälningssedel har registrerats med ett mindre antal aktier än vad som anmälts.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

När nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i PHIAB att uppgå till 5 162 900 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 032 580 SEK.

LISTNING PÅ AKTIETORGET

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad att bli den 20 januari 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara PHI. PHIAB:s aktie har ISIN-kod SE0005504636. En (1) handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2