Rättelse avseende teckningsgrad i listningsemission – ny teckningsgrad 200%

I pressmeddelande avseende PHIAB:s teckningsgrad publicerat idag, den 17 december 2013, angavs felaktigt att nyemissionen tecknats till cirka 13,2 MSEK och att nyemissionen därmed blev övertecknad med 175 procent. Korrekt är att nyemissionen tecknats till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 procent. Felet har uppstått i samband med registreringen av anmälningssedlar, då en anmälningssedel har registrerats med ett mindre antal aktier än vad som anmälts.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

När nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i PHIAB att uppgå till 5 162 900 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 032 580 SEK.

LISTNING PÅ AKTIETORGET

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad att bli den 20 januari 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara PHI. PHIAB:s aktie har ISIN-kod SE0005504636. En (1) handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie.