Samarbete av strategisk betydelse med forskare från Harvard

Phase Holographic Imaging meddelar härmed att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en forskare från Harvard University i Boston, USA.

Dr. Ethan Garner är en välkänd forskare som studerar hur bakterier påverkas av olika mutationer. Dr. Garner kommer att samarbeta med PHIAB kring utvecklingen av nästa generation instrument.

Dr. Ethan Garner och HoloMonitor M3

DR. GARNERS KOMMENTAR OM BOLAGETS PRODUKT HOLOMONITOR M3

“We love it, especially the novel volumetric 3D information. The HoloMonitor allows us to continuously watch and quantify how cells swarm and interact.”

VD PETER EGELBERG KOMMENTERAR

— Det är glädjande att vi nu kan inleda ett samarbete med Dr. Garner, vid Harvard University, kring utveck­lingen av vår planerade nya produkt, HoloMonitor M5. Samarbetet har strategisk betydelse och är ett viktigt steg i vårt fortsatta etableringsarbete för att i första hand uppnå marknads­acceptans. Bostonområdet i USA är en medelpunkt för världens bioteknik och precis som vi har informerat om i samband med vår planerade listning är det avgörande för PHIAB:s framtida försäljning hur väl bolaget lyckas etablera samarbeten med opinionsledare på till exempel Harvard.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM DR. GARNER

www.mcb.harvard.edu

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2