Webbhearing med Peter Egelberg

På fredag den 29 november 2013 klockan 10.00 kommer Phase Holographic Imaging PHI AB:s VD Peter Egelberg a tillgänglig för frågor via en webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Ytterligare information återfinns på www.aktietorget.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION ANGÅENDE DEN PÅGÅENDE NYEMISSIONEN

Teckningstiden i den pågående nyemissionen inför listning på AktieTorget pågår fram till och med den 12 december 2013. Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen finns att tillgå i memorandum på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.phiab.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).