Årsredovisning 2018/19

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019.