Förslag till styrelse för Phase Holographic Imaging PHI AB

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 15 oktober föreslås omval av Maria Morin, Linda Neckmar, Johan Hyllner, Leland Foster, Mats Lundwall samt Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter. Ann Christine Egelberg föreslås som styrelsesuppleant. 

Styrelsen presenteras mer ingående här i Bolagets års­redo­visning för 2018/19.

Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden, ett (1) prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt (1/2) prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.com

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.com

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2