Bolagspresentation

Inom den grundläggande medicinska forskningen används laboratorieodlade mänskliga celler för att testa läkemedel före dessa prövas på patient. Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför en ny generation av mikroskopbaserade forskningsinstrument.

HoloMonitor M4 with logo

Bolagets banbrytande teknik möjliggör för bl.a. cancerforskare att under lång tid filma och mäta levande cellers beteende då de behandlas med nya läkemedel. Detta har tidigare varit svårt att göra eftersom konventionell teknik kräver att cellerna genmanipuleras eller färgas med toxiska färgämnen, vilket i sig förändrar det beteende forskarna önskar studera.

PHI:s huvudprodukt HoloMonitor® är i dag i drift vid forskningslaboratorier runt om i världen, vilket har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar av kunder till bolaget.

Produkten

Celler odlas i en näringslösning på botten av olika typer av plastkärl. Här med det uppskattade speciallock som PHI utvecklat för att undvika den kondens som lätt bildas med sedvanliga lock.

The inverted HoloMonitor live cell imaging microscope system provides more than 30 cell parameters, reflecting cell culture health, proliferation, migration, differentiation and cell cycle phase.

HoloMonitor® är till skillnad från konventionella cellanalysinstrument konstruerad för att placeras i den cellinkubator där celler odlas, vilket gör att cellerna kan filmas under flera dygn i en optimal odlingsmiljö.

Efter att cellerna har filmats datorbearbetas filmen för att skapa önskad utdata. Tack vare att cellerna filmas utan konventionell infärgning kan forskare studera cellernas beteende över långa tidsperioder utan att beteendet påverkas av själva mätmetoden.

Tekniken

Ice in water glass

Som all annan form av kamerateknik avbildar traditionell mikroskopteknik celler genom att registrera ljusets intensitet. Mänskliga celler är genomskinliga. De varken absorberar eller sprider ljus, vilket gör de lika svåra att se i ett mikroskop som partyis i ett vattenglas — den klara is vi aldrig lyckas göra hemma.

Delayed beach waves

På samma sätt som det grunda vattnet runt en sandrevel fördröjer havsvågor, fördröjer celler ljusvågor när de passerar igenom cellerna. PHI är pionjärer i att utveckla ny mikroskopteknik som mäter denna fördröjning och gör det möjligt att både avbilda och mäta opåverkade celler, utan den genmanipulering eller giftiga infärgning som används i samband med konventionell mikroskopering och cellanalys.

Wave interference

Likt vattenvågor skapar ljus ett vågmönster då ljusstrålar möts. I PHI:s instrument delas en laserstråle upp i två strålar. Den ena strålen passerar igenom cellerna medan den andra stålen passerar förbi cellerna. Då strålarna sedan möts bildas ett vågmönster (hologram) som innehåller information om hur mycket laserljuset fördröjdes då det passerade igenom cellerna.

3D-bild av laboratorieodlade celler tagen med bolagets produkt HoloMonitor® M4

Hologrammet fotograferas med en digital bildsensor. Ur informationen i hologrammet datorberäknas 3‑dimensionella bilder av cellerna där cellernas höjd och färgton återger fördröjningen. Den holografiska mikroskoptekniken gör det möjligt att mäta cellvolym och andra viktiga egenskaper, som inte går att mäta med konventionell mikroskopteknik.

Fördröjningen gör att ljusvågorna förskjuts inbördes. Det är denna fasförskjutning som PHI:s holografiska bildteknik avbildar, därav bolagsnamnet Phase Holographic Imaging.

Phase-shifted waves

Marknaden

Bolagets huvudsakliga marknad finns i länder med välutvecklad medicinsk forskning inom akademin och läkemedelsindustrin. Nordamerika, Europa, Australien och Sydkorea tillsammans med Japan är ännu dominerande, men snabbväxande ekonomier som Kina och Indien kommer snart att vara i kapp dessa mer etablerade marknader.

Den globala live cell imaging-marknaden förväntas uppskattningsvis växa från c:a två miljarder USD i 2018 till c:a 3 miljarder USD 2023. Teknikutvecklingen sker främst i mindre bolag, vilka vanligtvis förvärvas av de större aktörerna då tekniken når en tillräckligt hög mognadsgrad. Större aktörer i branschen är bl.a. Danaher (USA), Carl Zeiss (Tyskland), Nikon (Japan), Olympus (Japan), PerkinElmer (USA), Bruker (USA), Thermo Fisher Scientific (USA) och Sartorius (Tyskland).

Källa: Live Cell Imaging Market by Product (Instruments, Consumables, Software, Services), Application (Cell Biology, Stem Cells, Drug Discovery), End User (Pharmaceutical & Biotechnology Companies, Research Institutes) — Global Forecasts to 2023, Markets and Markets (2018)