Fortsatt försäljningstillväxt för PHI

Phase Holographic Imagings försäljning ökade under november – januari med 240 % och uppgick till 2,7 (0,8) MSEK. Försäljningen under de senaste fyra räkenskapskvartalen (feb 2021 – jan 2022) uppgår till 8,8 (2,3) MSEK. Ytterligare information ges i Delårsrapport 3 2021/22 den 23 mars.

Den snabba försäljningstillväxten är resultatet av det strategiska beslutet att fokusera på online-försäljning och marknadsföring som svar på den accelererade digitaliseringen. Beslutet kommunicerades första gången i mars för två år sedan i Delårsrapport 3 2019/20 och vidare i bokslutskommunikén för 2019/20.

Försäljningen förväntas att fortsatt öka i takt med att företagets online-försäljning och marknadsföring vidareutvecklas.