Fortsatt försäljningstillväxt för PHI

Phase Holographic Imagings försäljning ökade under november – januari med 240 % och uppgick till 2,7 (0,8) MSEK. Försäljningen under de senaste fyra räkenskapskvartalen (feb 2021 – jan 2022) uppgår till 8,8 (2,3) MSEK. Ytterligare information ges i Delårsrapport 3 2021/22 den 23 mars.

Den snabba försäljningstillväxten är resultatet av det strategiska beslutet att fokusera på online-försäljning och marknads­föring som svar på den accelererade digitaliseringen. Beslutet kommuni­cerades första gången i mars för två år sedan i Delårsrapport 3 2019/20 och vidare i boksluts­kommunikén för 2019/20.

Försäljningen förväntas att fortsatt öka i takt med att företagets online-försäljning och marknads­föring vidare­utvecklas.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2