Sahlgrenska köper ett andra HoloMonitorsystem

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning har köpt ett andra HoloMonitorsystem till Sahlgrenska, efter att Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidigare köpt ett system. Det fullt utrustade systemet installerades nyligen vid forskningscentret.

Inom varje cell i vår kropp finns det en klass av gener som styr celltillväxt. Dessa gener är kända som onkogener. När en onkogen muterar kan den bli hyperaktiverad och leda till okontrollerad celldelning och tumörer. Det nyinköpta HoloMonitorsystemet gör det möjligt för forskarna vid cancercentret att med större detaljrikedom studera levande cellers beteende och effekterna av muterade onkogener.

Man walking behind glass door next to a Sahlgren Academy poster

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centret fokuserar på patientnära forskning för att förbättra cancervården, dels genom att underlätta nya vetenskapliga upptäckter men även genom att översätta dessa i klinisk praxis.