Sahlgrenska köper ett andra HoloMonitorsystem

Sahlgrenska Centrum för Cancer­forskning har köpt ett andra HoloMonitor­system till Sahlgrenska, efter att Sahlgrenska Universitets­sjukhuset tidigare köpt ett system. Det fullt utrustade systemet installerades nyligen vid forsknings­centret.

Inom varje cell i vår kropp finns det en klass av gener som styr cell­tillväxt. Dessa gener är kända som onkogener. När en onkogen muterar kan den bli hyperaktiverad och leda till okontrollerad cell­delning och tumörer. Det nyinköpta HoloMonitor­systemet gör det möjligt för forskarna vid cancer­centret att med större detalj­rikedom studera levande cellers beteende och effekterna av muterade onkogener.

Man walking behind glass door next to a Sahlgren Academy poster

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centret fokuserar på patientnära forskning för att förbättra cancervården, dels genom att underlätta nya vetenskapliga upptäckter men även genom att översätta dessa i klinisk praxis.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2