BioStock: PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

Phase Holographic Imagings försäljning har fördubblats på ett år, enligt bolagets årsredovisning som publicerades denna vecka. Vad som dock genererar mer förtroende för bolaget är att man numera adresserar hela spektrat av vårdmarknaden, inte enbart medicinsk forskning. Bolaget siktar på att bli en sammansvetsad länk i värdekedjan för modern medicin i allmänhet och regenerativ medicin i synnerhet. För att få veta mer kontaktade BioStock bolagets CFO, Patrik Eschricht.

Läs hela intervjun med Patrik Eschricht på biostock.se.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2