BioStock: PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

Phase Holographic Imagings försäljning har fördubblats på ett år, enligt bolagets årsredovisning som publicerades denna vecka. Vad som dock genererar mer förtroende för bolaget är att man numera adresserar hela spektrat av vårdmarknaden, inte enbart medicinsk forskning. Bolaget siktar på att bli en sammansvetsad länk i värdekedjan för modern medicin i allmänhet och regenerativ medicin i synnerhet. För att få veta mer kontaktade BioStock bolagets CFO, Patrik Eschricht.

Läs hela intervjun med Patrik Eschricht på biostock.se.