Kommuniké från extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 9 maj 2023 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

VAL AV STYRELSELEDAMOT

Till ny styrelseledamot valdes Goran Dubravčić.

Den nyvalda styrelseledamoten Goran Dubravčić är VD i Altium SA som för närvarande äger 11,8 procent av aktierna i Bolaget. Altium SA har 500 anställda och verkar på marknader i Europa och USA, har årlig omsättning överstigande 1 miljard kronor och har en betydande försäljningsorganisation.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Styrelsen


Prenumerera PHI news på cision.com