Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Välkomnar PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) besöker Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) för att slutföra ett avtal om automatisering av avancerad kvalitetskontroll vid storskalig biotillverkning av regenerativa terapier.

Regenerativa medicinterapier botar patienter med tidigare ej behandlingsbara och livshotande sjukdomar med hjälp av laboratorieodlade celler, vävnader eller organ. Framgångarna med dessa “mirakelkurer” har lett till en ström av investeringar. Enligt årsrapporten för 2021 från Alliance for Regenerative Medicine investerades 73 miljarder USD i att utveckla nya eller förbättrade regenerativa terapier under 2017 – 2021.

Tillverkningen av regenerativa terapier är dock underutvecklad. För närvarande tillverkas regenerativa terapier som bilar tillverkades före uppfinningen av det löpande bandet –  högutbildade arbetare som noggrant tillverkar varje enhet. På grund av detta kostar kommersiella regenerativa terapier upp till flera hundra tusen USD per behandling, exklusive alla sjukhuskostnader.

Regenerativa terapier börjar med cellerna.

— WFIRM-direktör Anthony Atala, MD

PHI:s ledning besökte WFIRM för att mötas och formalisera partnerskapsavtalet, som tidigare i år beskrivits i en avsiktsförklaring. Det övergripande målet med partnerskapet är att ta itu med det akuta behovet av att automatisera produktionen av regenerativa terapier för att göra dem överkomliga, säkrare och tillgängliga. Detta samarbete sker som ett resultat av RegeneratOR Test Bed, ett program som leds av RegenMed Development Organization och WFIRM för att stödja nystartade och etablerade företag som utvecklar regenerativa terapier.

Regenerativ medicin är inte längre science fiction. Idag botas cancerpatienter genom att multiplicera och stimulera deras immunceller i ett cellaboratorium till att attackera och döda cancercellerna, efter att de återimplanterats,” säger Peter Egelberg, VD för PHI.

Tillsammans med WFIRM är vi angelägna om att bygga ett starkt teknikkonsortium för att tillhandahålla processkontrollverktygen som gör det möjligt för biotillverkning att övergå från ett hantverk till en effektiv och kostnadseffektiv tillverkningsprocess. PHI:s roll i konsortiet är att tillhandahålla vår HoloMonitor-teknologi för icke-invasiv avbildning och kvantifiering av celler in-line.

PHI:s VD Peter Egelberg & WFIRM:s direktör Anthony Atala.

Om WFIRM

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine är erkänt som en internationell ledare när det gäller att översätta vetenskapliga upptäckter till kliniska terapier, med många världsnyheter, inklusive utveckling och implantation av det första konstruerade organet i patienter. Över 400 personer vid institutet arbetar med mer än 40 vävnader och organ.

BioSpherix Cytocentric®-isolator, Xvivo System® model X2, är en del av RegeneratOR Test Bed på WFIRM som även tillhandahåller PHI:s HoloMonitor-system. Se en time-lapse-video av installationsprocessen.

Videofilmer där WFIRM förklarar regenerativ medicin