Intervju med VD Peter Egelberg

Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.

Min tolkning är att de har insett fördelarna med grundtekniken, holografisk mikroskopering, och bestämt vilket bolag som har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla tekniken, säger Peter Egelberg, vd för PHI angående ett av bolagen.

Hela intervjun finns här.

Påminnelse om nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

Innehavare av VP-konton måste kontakta sin bank direkt då ingen emissionsredovisning skickas ut.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 11 juni 2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 28,20 SEK/aktie. Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas nyemitteras 648 338 aktier och PHI tillförs cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.

Innehavare med VP-konton måste kontakta sin bank direkt för att ha möjlighet att nyttja teckningsoptionerna.

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på PHI:s (phiab.com), Sedermera Fondkommission (sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teck­nings­optioner av serie TO 2 finns tillgängliga i PHI:s prospekt utgivet i juni 2018.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjande­perioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2