Home / Posts / PHI launches ne…

Posts

PHI launches new products

The HoloMonitor M4 with the new XY-table. PHI announces the launch of an XY-stage for the Holo­Monitor M4. The XY-table allows precise positioning of the cell culture vessel for the observation and tracking of specifically selected cells. Cell movement is relevant in several research areas, e.g. metastasis research. Cell identification Additionally, a new Holo­Monitor soft­ware …
Read More

Anslag till industridoktorand tillsammans med Lunds universitet

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar härmed att bolaget, tillsammans med Lunds universitet, har erhållit anslag till en industridoktorand (doktorand vid ett företag) av Vetenskapsrådet. Doktoranden kommer under fyra till fem år att vara knuten till projekt rörande utveckling och uppföljning avseende HoloMonitor M5, för kombinerad infärgnings- och infärgningsfri analys i ett och samma instrument. …
Read More

Rättelse avseende teckningsgrad i listningsemission – ny teckningsgrad 200%

I pressmeddelande avseende PHIAB:s teckningsgrad publicerat idag, den 17 december 2013, angavs felaktigt att nyemissionen tecknats till cirka 13,2 MSEK och att nyemissionen därmed blev övertecknad med 175 procent. Korrekt är att nyemissionen tecknats till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 procent. Felet har uppstått i samband med registreringen av anmälningssedlar, …
Read More

Samarbete av strategisk betydelse med forskare från Harvard

Phase Holographic Imaging meddelar härmed att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en forskare från Harvard University i Boston, USA. Dr. Ethan Garner är en välkänd forskare som studerar hur bakterier påverkas av olika mutationer. Dr. Garner kommer att samarbeta med PHIAB kring utvecklingen av nästa generation instrument. Dr. Ethan Garner och HoloMonitor M3 DR. GARNERS KOMMENTAR …
Read More

Webbhearing med Peter Egelberg

På fredag den 29 november 2013 klockan 10.00 kommer Phase Holographic Imaging PHI AB:s VD Peter Egelberg a tillgänglig för frågor via en webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats. Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Ytterligare information återfinns på www.aktietorget.se. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION …
Read More