Publicering av årsredovisning senareläggs

I bokslutskommunikén angav bolaget att årsredovisningen skulle publiceras under september månad. Årsredovisningen kommer istället att publiceras senast två veckor före årsstämman den 31 oktober 2022. Senareläggningen medför inga förändringar av balans- och resultaträkning jämfört med bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com