Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (“PHI”) emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.

Notera att, för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 13 juni 2019, alternativt säljer dina optioner senast den 11 juni 2019. Kontakta din bank då tiderna kan variera mellan olika banker.

Anmälningssedel finns för nedladdning på PHI:s (phiab.com), Sedermera Fondkommissions (sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

FINANSIELL RÅDGIVARE, EMISSIONSINSTITUT OCH LEGAL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se