Investor News

Collaboration agreement with stem cell researchers at ETH Zurich

PHI announces the signing of a collaboration agreement with the Cell Systems Dynamics Group at ETH Zurich. The group, headed by Professor Timm Schroeder, is a leading authority in stem cell time-lapse …
Read More

Collaboration agreement with Korean research institute

PHI announces the signing of a collaboration agree­ment with Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB). KRIBB is Korea’s only governmental research institute dedicated to research across a broad span of …
Read More

PHI launches new products

The HoloMonitor M4 with the new XY-table. PHI announces the launch of an XY-stage for the Holo­Monitor M4. The XY-table allows precise positioning of the cell culture vessel for the observation and …
Read More

Anslag till industridoktorand tillsammans med Lunds universitet

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar härmed att bolaget, tillsammans med Lunds universitet, har erhållit anslag till en industridoktorand (doktorand vid ett företag) av Vetenskapsrådet. Doktoranden kommer under fyra till fem år …
Read More

Rättelse avseende teckningsgrad i listningsemission – ny teckningsgrad 200%

I pressmeddelande avseende PHIAB:s teckningsgrad publicerat idag, den 17 december 2013, angavs felaktigt att nyemissionen tecknats till cirka 13,2 MSEK och att nyemissionen därmed blev övertecknad med 175 procent. Korrekt är att …
Read More

Samarbete av strategisk betydelse med forskare från Harvard

Phase Holographic Imaging meddelar härmed att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en forskare från Harvard University i Boston, USA. Dr. Ethan Garner är en välkänd forskare som studerar hur bakterier påverkas av …
Read More

Webbhearing med Peter Egelberg

På fredag den 29 november 2013 klockan 10.00 kommer Phase Holographic Imaging PHI AB:s VD Peter Egelberg a tillgänglig för frågor via en webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats. Alla är välkomna …
Read More