graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB 14 mars 2024

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542–7811 (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 14 mars 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Skiffervägen 48 i Lund.
Learn more …

Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB 15 november 2023

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542–7811 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2023 kl. 10.00 på Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 4, 223 63 Lund.
Learn more …
report banner investor relations

Årsredovisning 2022/23

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023.
Learn more …

Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542–7811, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13.00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund.
Learn more …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 9 maj 2023 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:
Learn more …

Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB, 556542–7811 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl. 13.00 på Scandic Star, Glimmervägen 5, 224 78 Lund.
Learn more …
12310

Senaste bloggar