graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

PHI byter bolagsspråk till engelska

Från och med fredag, 11 november, byter PHI rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och pressmeddelanden i fortsättningen enbart kommer att publiceras på engelska.
Learn more …

Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 31 oktober 2022 årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:
Learn more …
Biostock-regenerative-medicine-phi

BioStock: PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

BioStock kontaktade CFO Patrik Eschricht för att få veta mer om PHIs visioner kring regenerativ medicin, cellbaserade terapier och automatisering av biotillverkning.
Learn more …
Technician checking stem cell culture

Årsredovisning 2021/22

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2021 – 30 april 2022.
Learn more …

Publicering av årsredovisning senareläggs

Årsredovisningen kommer istället att publiceras senast två veckor före årsstämman den 31 oktober 2022. Senareläggningen medför inga förändringar av balans- och resultaträkning jämfört med bokslutskommunikén.
Learn more …
Technician checking stem cell culture

Delårsrapport 1 2022/23

Trots ett sommartrögt periodavslut i juli var försäljningen bara en enhet från att överträffa vårt bästa kvartal någonsin; samma period förra året.
Learn more …
123410

Senaste bloggar