graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542–7811, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 17.00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, LUND
Learn more …
PHIs-CEO-Peter-Egelberg-at-the-RegeneratOR-Test-Bed-at-WFIRM_web

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Välkomnar PHI

PHI besöker WFIRM för att slutföra ett avtal om automatisering av avancerad kvalitetskontroll vid storskalig biotillverkning av regenerativa terapier.
Learn more …
blue-cells_black-bg_banner

Bokslutskommuniké 2021/22

Försäljningen mer än fördubblades under 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår.
Learn more …
Artistic image of molecularly imprinted polymers (MIP).

PHI beviljas patent gällande syntetiska antikroppar i Japan

PHI meddelar idag att Bolaget har beviljats ett patent avseende syntetiska antikroppar i Japan.
Learn more …

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

PHI:s företrädesemission av units har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 30 maj 2022 och stoppdag är den 1 juni 2022. Samtidigt meddelar PHI att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 är den 3 juni 2022.
Learn more …

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantiåtagare. PHI tillförs således cirka 57,55 MSEK före emissionskostnader.
Learn more …
1234510

Senaste bloggar