graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

PHIs-CEO-Peter-Egelberg-at-the-RegeneratOR-Test-Bed-at-WFIRM_web

Wake Forest Institute for Regenerative Medicine Välkomnar PHI

PHI besöker WFIRM för att slutföra ett avtal om automatisering av avancerad kvalitetskontroll vid storskalig biotillverkning av regenerativa terapier.
Learn more …
blue-cells_black-bg_banner

Bokslutskommuniké 2021/22

Försäljningen mer än fördubblades under 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår.
Learn more …
Artistic image of molecularly imprinted polymers (MIP).

PHI beviljas patent gällande syntetiska antikroppar i Japan

PHI meddelar idag att Bolaget har beviljats ett patent avseende syntetiska antikroppar i Japan.
Learn more …

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

PHI:s företrädesemission av units har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 30 maj 2022 och stoppdag är den 1 juni 2022. Samtidigt meddelar PHI att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 är den 3 juni 2022.
Learn more …

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantiåtagare. PHI tillförs således cirka 57,55 MSEK före emissionskostnader.
Learn more …
labwork-2-640x341

BioStock: PHI tar in kapital för storsatsning på regenerativ medicin

BioStock kontaktade CFO Patrik Eschricht för att få veta mer om den företrädesemission om drygt 72 Mkr som pågår just nu.
Learn more …
1234510

Senaste bloggar