graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Learn more …

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (“PHI”) emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.
Learn more …

Intervju med VD Peter Egelberg

Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderingsavtal med två större branschaktörer.
Learn more …

PHI ingår garantiavtal avseende teckning av TO 2

Lösenperioden för Phase Holographic Imaging:s (PHI) teckningsoptioner av serie TO 2 pågår för närvarande och avslutas den 13 juni 2019. PHI kan härmed meddela att en begränsad grupp större aktieägare ingått garantiåtagandeavtal med bolaget.
Learn more …

Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 23 maj 2019, inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI”) företrädesemission av units under sommaren 2018.
Learn more …

Lunds Universitet och PHI samarbetar kring utveckling av nya 3D-cellodlingsmetoder för immunterapiforskning

Baserat på PHI:s befintliga HoloMonitor-teknik, har institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och Phase Holographic Imaging (PHI) avtalat om att gemensamt utveckla nya metoder för 3‑dimensionell cellodling. Detta för att möta ett akut och snabbt växande behov av dessa metoder inom cancerforskningen.
Learn more …
178910

Senaste bloggar