graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

A fluorescence equipped HoloMonitor system operating inside a cell incubator at Novo Nordisk A/S

HoloMonitor-fluorescens nu hos Novo Nordisk

PHI installerade nyligen ett fluorescensutrustat HoloMonitor®-system hos Novo Nordisk A/S. Installationen ingår i en serie testinstallationer för att inför kommande produktlansering låta erfarna HoloMonitor-kunder ge feedback gällande funktionalitet och användarvänlighet.
Learn more …
Two images showing cell culturing of today and tomorrow

Aktiespararna: PHIs teknik är nu redo att förvandla regenerativ medicin till framtidens sjukvård

PHI går i spetsen för nästa generation av cell-analys instrumentering, och gör nu en företrädesemission för att kunna fortsätta expandera inom klinisk tillämpning. Läs hela intervjun på Aktiespararna.
Learn more …

Phase Holographic Imaging PHI AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

PHI offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 30 mars 2022.
Learn more …
Test tubes in laboratory environment

Delårsrapport 3 2021/22

Försäljningen ökade under november – januari med 240 % och uppgick till 2,7 (0,8) MSEK. Försäljningen de senaste fyra räkenskapskvartalen (feb 2021 – jan 2022) ökade med 280 % och uppgick till 8,8 (2,3) MSEK.
Learn more …

PHI tidigarelägger publicering av Delårsrapport 3 2021/22

Skälet till tidigareläggningen är att ge ledning med personal möjlighet att delta i den nyss beslutade nyemissionen genom köp av aktier.
Learn more …
plant banner

Fortsatt försäljningstillväxt för PHI

PHI:s försäljning ökade under november – januari med 240 % och uppgick till 2,7 (0,8) MSEK. Försäljningen under de senaste fyra räkenskapskvartalen (feb 2021 – jan 2022) uppgår till 8,8 (2,3) MSEK.
Learn more …
1234569

Senaste bloggar