graph-with-pen banner

Nyheter på svenska

labwork-2-640x341

BioStock: PHI tar in kapital för storsatsning på regenerativ medicin

BioStock kontaktade CFO Patrik Eschricht för att få veta mer om den företrädesemission om drygt 72 Mkr som pågår just nu.
Learn more …
Scientists in protective gear working in a cell laboratory.

PHI inleder samarbete om biotillverkning med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine

PHI och Wake Forest Institute for Regenerative Medicine skrev nyligen under en avsiktsförklaring rörande biotillverkning. Initiativet syftar till att göra kritiska avbildningstekniker tillgängliga inom regenerativ medicin och för storskalig produktion av cellterapier och organ.
Learn more …
fill or kill podcast

PHI som gäst i Fill or Kill podcast: Avsnitt 366

Lyssna på Fill or Kill intervjun med PHI vd Peter Egelberg.
Learn more …
Close up of female hand signing an agreement

PHI avtalar om teckningsåtagande med styrelse, VD och ägare

Teckningsförbindelseavtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare.
Learn more …
Generic Business Image

BioStock: PHIs vd ser nya affärsmöjligheter

BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om hans framtidsvision samt om den företrädesemission om drygt 72 Mkr som pågår just nu.
Learn more …
A fluorescence equipped HoloMonitor system operating inside a cell incubator at Novo Nordisk A/S

HoloMonitor-fluorescens nu hos Novo Nordisk

PHI installerade nyligen ett fluorescensutrustat HoloMonitor®-system hos Novo Nordisk A/S. Installationen ingår i en serie testinstallationer för att inför kommande produktlansering låta erfarna HoloMonitor-kunder ge feedback gällande funktionalitet och användarvänlighet.
Learn more …

Senaste bloggar