Delårsrapporter

Senaste rapporter

 • Test tubes in laboratory environment

  Delårsrapport 3 2021/22

  Försäljningen ökade under november – januari med 240 % och uppgick till 2,7 (0,8) MSEK. För­sälj­ningen de senaste fyra räkenskapskvartalen (feb 2021 – jan 2022) ökade med 280 % och uppgick till 8,8 (2,3) MSEK.

  Learn more …
 • Cell therapy production in a clean-room like environment

  Delårsrapport 2 2021/22

  Stark försäljningstillväxt för tredje kvartalet i rad. De senaste framstegen inom regenerativ medicin ger även bolaget goda tillväxtmöjligheter inom kliniska tillämpningar.

  Learn more …
 • Blue cells on white background showing a closing cell gap of a wound healing assay

  Delårsrapport 1 2021/22

  Den strategiska förändringen av försäljning och marknadsföring fortsätter att leva upp till förväntningarna. Trots att det är ett ”sömnigt sommarkvartal” överträffade försäljningen under maj – juli försäljningen under något tidigare kvartal.

  Learn more …
 • LCI-lp_banner

  Bokslutskommuniké 2020/21

  Det strategiska beslutet att fokusera på digital försäljning och marknadsföring har varit framgångsrikt, vilket återspeglas i försäljningsökningen under senare delen av verksamhetsåret.

  Learn more …

Äldre rapporter