Årsredovisningar och bolagsstämmor

  • Technician checking stem cell culture

    Årsredovisning 2021/22

    Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2021 – 30 april 2022.

  • blue-cells_white-bg_banner

    Årsredovisning 2020/21

    Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021.

Övriga
årsredo­visningar

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Extra bolagsstämmor

Emissionsdokument

April 2022

Juni 2018

Mars 2016

September 2014

November 2013

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.com

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.com

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2