Just nu har vi en pågående företrädesemission av units.

Årsredovisningar och bolagsstämmor

  • blue-cells_white-bg_banner

    Årsredovisning 2020/21

    Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021.

  • Closeup of the HoloMonitor live cell imaging microscope on a lab bench.

    Årsredovisning 2019/20

    Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisations­nummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Övriga
årsredo­visningar

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Extra bolagsstämmor

Emissionsdokument

April 2022

Juni 2018

Mars 2016

September 2014

November 2013